Krediti

DOGMA KAPITAL d.o.o.
Licencirani kreditni posrednici od strane Ministarstva financija
Odobrenje HNB za kreditno posredovanje za stambeno potrošačko kreditiranje,

Dogma Kapital d.o.o. kreditni je posrednik sa licencom Hrvatske narodne banke za posredovanje pri stambenim potrošačkim kreditima i imatelj odobrenja Ministarstva financija za posredovanje pri nenamjenskim kreditima. Nudimo posredovanje u realizaciji :

-stambenih kredita za kupnju, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju 
-stambenih kredita za adaptaciju nekretnina
-hipotekarnih kredita
-gotovinskih nenamjenskih kredita
-refinanciranju postojećih stambenih kredita
 
U suradnji sa bankama partnerima, s kojima  imamo sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji  nudimo posredovanje koje uključuje provjeru kreditne sposobnosti, pomoć pri izboru najoptimalnijeg kredita te pomoć pri prikupljanju kreditne dokumetnacije.
Obratite nam se s povjerenjem!

Trebate kredit!
Znate točno koliki iznos i na koliko godina!
HNB je objavio informativnu listu banaka sa ponudama kredita. Da li vam je to dovoljno pri donošenju odluke???
Nije, to je samo smjernica kako bi si olakšali put pri donošenju odluke.
 

Radi olakšavanja odluke koju banku odabrati prilikom realizacije kredita, HNB je na svojim stranicama objavio informativnu listu ponude kredita. Lista sadržava samo osnovne informacije o pojedinim vrstama kredita kao što su maksimalan iznos kredita koji određena banka nudi, rok otplate, vrstu kamatne stope i način promjene, visinu naknade za prijevremenu otplatu kredita.

Banke navedene informacije klijentima čine dostupnim na svojim web stranicama, a ova lista predstavlja alat kojim se olakšava usporedba i odabir. Međutim, informacije navedene u listi ne sadržavaju sve informacije koje je potrebno sagledati kada donosite odluku o vrsti kredita i banci putem koje ćete realizirati  kredit.

U praksi se često dešava da se odluka o izboru banke donese na temelju visine nominalne kamatne stope ili efektivne kamatne stope (EKS-u) smatrajući kako su to najvažniji  elementi za odluku kod izbora kredita. Treba naglasiti da iako EKS izražava cijenu koštanja kredita on ne sadrži sve troškove koji se pojavljuju u postupku realizacije. Neki troškovi se ne mogu uračunati u EKS obzirom da u trenutku odobrenja nisu niti poznati, primjerice promjene u visini kamatne stope, promjene tečaja i slično, dok  se drugi  troškove  pojavljuju naknadno zbog obaveze ugovaranja dodatnih instrumenta osiguranja kao što su primjerice osiguranja.  Tu još postoje  troškovi ovjere/solemnizacije ugovora o kreditu, troškovi prikupljanja dokumentacije, više kamatne stope zbog nezadovoljenja osnovnih parametara procjene kreditne sposobnosti itd.

Dogma Kapital vam nudi pomoć u analizi svih uvjeta odobravanja kredita. Već pri prvom razgovoru pružiti ćemo vam informaciju kod kojih banaka vaša primanja i vaše zaposlenje mogu zadovoljiti procjenu kreditne sposobnosti te postupak odobrenja kredita.  Nudimo mogućnost usporedbe kreditnih linija na jednom mjestu i štedimo vaše vrijeme i vaš novac.

Ova lista također je pokazatelj pada kamatnih stopa što je vrijedna informacija za postojeće korisnike stambenih kredita koji imaju mogućnost svoj “skupi” kredit zamijeniti jeftinijim.

Ostvarite dugoročne uštede i donesite odluku već danas.

Dogma kapital će vam iskalkulirati mogućnost refinanciranja vašeg kredita te vam pomoći u izboru najpovoljnijeg oblika financiranja/refinanciranja.

Pošaljite upit!
Obratite nam se s povjerenjem!

 DOGMA KAPITAL d.o.o.

Prvi u Hrvatskoj sa odobrenjem HNB za pružanje usluga kreditnog posredovanja za stambene potrošačke kredite.


Ured: Korzo 35, Rijeka

051/321-086
099/80-80-573

ariana.niksic@dogma-kapital.com
gabrijela.jost@dogma-kapital.com